આણંદ

આણંદમાં સ્કૂલ બસ પલટી! વહેલી સવારે ભાદરણ પાસે ટર્ન લેતા સર્જાયો અકસ્માત

ખેતરમાં ઘુસી સ્કૂલ બસ, ચાર બાળકો ઘાયલઆણંદમાં વહેલી સવારે સ્કૂલ બસને નડ્યો અકસ્માત. બસ રોડની સાઈડમાં ટર્ન લેતા સમયે બન્યો...

You may have missed

Translate »