પંચમહાલ

ડાંગ દરબારના મેળામા ઉમટી જનમેદની

Views 🔥 જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓની ખરીદી સાથે મેળાની મોજ માણતા ડાંગીજનો ડાંગીજનો માટે હોળી પૂર્વે ભરાતો ડાંગ દરબાર એટલે ખાઉલા, પીઉલા,...

દારૂબંધીનાં ધજાગરા ખુદ ભાજપ નેતાએ ઉડાડયા! 9 બોટલ્સ સાથે ઝડપાયા નેતાજી

પોલીસ કામગીરી: ભાજપ નેતા દારૂની બોટલો સાથે ઝડપાયા! Views 🔥 પંચમહાલ: ગુજરાત રાજ્યમાં દારૂબંધી છે પણ તે માત્ર કાગળ ઉપર...

You may have missed

Translate »