કવિની કલમે

સંજય દ્રષ્ટિએ અમદાવાદ! હેપ્પી બર્થડે અમદાવાદ

Views 🔥 હું અમદાવાદ છું,  હું અમદાવાદ છું, હું અમદાવાદ છું, તન/મનથી છું અલમસ્ત અને દિલથી આઝાદ છું.હું અમદાવાદ છું…!! કેટ...

“કવિની કલમે” આજે વાંચો કવિ અંકુર શ્રીમાળીની રચના! રોજ ઉગાય છે, રોજ કપાય છે, રોજ રોપાય છે… 

Views 🔥 ઉગે છે.કોઇ કૂંડામાં,કોઇ ભીંતમાં, કોઇ રણમાં, કોઇ ખડકમાં,કોઇ જળમાં ને વળી કોઇ ભૂમિમાં,સૌ કોઇ ઉગે છે,પોત પોતાની રીતમાં....

“કવિની કલમે” આજે વાંચો કવિ અંકુર શ્રીમાળીની રચના શ્વાસ નીકળ્યો

Views 🔥 ✍ અંકુર શ્રીમાળી શ્વાસ નીકળ્યો એક અજાણ્યો શ્વાસ નીકળ્યો. હવામાં ચહલ પહલ થઇ ગઇ. જાસૂસ કે પછી અંતરયામી,...

આજે જાણો એક ડો. જયદીપ ચૌહાણના દિલની વાત! “કવિની કલમે”

Views 🔥 -ડૉ જયદીપ ચૌહાણ ( કૃષ્ણની રાધા )✒️.... મુઠભેડ જેવું થયું છે લાગણીને, સામે મૂકી એમને જ્યાં માંગણીને.. દિલથી...

કવિની કલમેમાં વાંચો કવિશ્રી અંકુર શ્રીમાળીની નવી રચના! એકલતાના કિનારેથી

Views 🔥 એકલતાના કિનારેથી એ જણ અચાનક લઇ ગયું. થંભેલા જળમાં કોઈ કાંકરીચાળો કરી ગયું. હતી જ્યાં આશા ચહેરા દેખાવાની...

“કવિની કલમે”માં વાંચો, કવિશ્રી અંકુર શ્રીમાળીની રચના

Views 🔥 "કવિની કલમે"માં વાંચો, કવિશ્રી અંકુર શ્રીમાળીની રચના રાત આખી જાગી,કરી તારી કલ્પના ઝાઝી.ચિત્ર તારું દોરવા,કાગળ, પેંસિલ અને રંગોસહુ...

મને મારો સ્વભાવ નડે છે! કવિ અંકુર શ્રીમાળીની કલમે!

Views 🔥 મને મારો સ્વભાવ નડે છે! કવિ અંકુર શ્રીમાળીની કલમે! કોણ જાણે કેમ અસત્ય સામે ઝૂકતા,મને મારો સ્વભાવ નડે...